Predsednica USS Bosa Nenadi? kaže da su ustavne žalbe i sporovi normativnog karaktera ozbiljno upozorenje da Ustavni sud postaje "zagušen" predmetima.

Nenadi?eva je navela da Ustavni sud treba da odlu?uje o pitanjima koja imaju ustavni zna?aj, da treba da rešava najsloženije sporove i da bude poslednja institucija pred obra?anje gra?ana sudu za ljudska prava u Strazburu.Weiterlesen...