U jednoj galeriji u Njujorku izložen je portret ameri?kog predsednika Baraka Obama ura?en u celosti od cerealija, omiljene hrane za doru?ak me?u Amerikancima.

Obamin portret, koji je osiguran visokom svotom novca protiv bilo kakvog "incidenta s mlekom", izazvao je mnoge reakcije kritike i javnosti, uglavnom pozitivne. Zainteresovani mogu putem Interneta da naru?e poster Obaminog portreta, ali i mnoge druge, pošto slikanje cerealijama nije novina.Weiterlesen...