Od 1. marta izvodi iz mati?nih knjiga ro?enih, ven?anih i umrlih važi?e neograni?eno, rekao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi?.

"Time prestaje svaka mogu?nost da organi zahtevaju od gra?ana da uz svoje zahteve prilažu izvode iz mati?nih knjiga koji nisu stariji od šest meseci, a što je do sada bila praksa", rekao je on. On je istakao da Zakon o mati?nim knjigama propisuje krivi?nu odgovornost ukoliko gra?ani koriste izvod koji ne sadrži poslednje podatke koji su upisani u mati?nu knjigu.Weiterlesen...