U humanitarnim akcijama prikupljanja pomo?i za operaciju Jelene Markovi? (15) iz Šapca prikupljeno je 7.000 evra, ali je to nedovoljno za operaciju.

Roditelji, koji su sa Jelenom u Italiji, nemaju mogu?nosti da plate troškove, i, kao i Jelenini drugari, nadaju se da ?e novac biti prikupljen jer akcija "Pomozimo našoj Jeli" još uvek traje.Weiterlesen...