Sindikat medicinskih sestara i tehni?ara traži hitno donošenje Kolektivnog ugovora, kao i preispitivanje odluke o smanjenju broja zaposlenih u zdravstvu.

Napominjuju?i da pregovori oko donošenja Kolektivnog ugovora "bezuspešno traju ve? ?etiri godine", predsednik tog sindikata Dragan Biseni? kazao je da bi donošenje ovog akta bilo zna?ajno zbog odre?ivanja prava zaposlenih, regulisanja uslova rada, smenskog rada i sistematizacije.Weiterlesen...