Zbog visokih ra?una, gra?ani Velikog Gradišta traže raskid ugovora sa privatnim preduze?em koje obavlja komunalne delatnosti u tom mestu.

Gra?ani u Velikom Gradištu i okolnim selima prikupili su više od 2.000 potpisa u peticiji kojom zahtevaju da lokalna samouprava raskine ugovor za komunalne delatnosti koji je predsednik opštine, Živoslav Lazi?, potpisao sa konzorcijumom preduze?a iz Gr?ke i Srbije. Gra?ani ugovor smatraju štetnim i negoduju zbog visokih ra?una za odnošenje sme?a.Weiterlesen...