Jelko Kacin pozdravlja stav Evropske komisije da ni Island ne može "preko no?i" da u?e u EU, što je dobra poruka i zemljama zapadnog Balkana.

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin saopštava da iskreno pozdravlja preporuku koju je, u utorak, dala Evropska komisija da po?nu pregovori za ulazak Islanda u EU.Weiterlesen...