Poslanik SVM-a Balint Pastor rekao je da ministarka Diana Dragutinovi? nije prihvatila amandman SVM-a u vezi s finansiranjem kapitalnih investicija u Vojvodini.

"Razgovarao sam sa (ministarkom finnansija) Dianom Dragutinovi?, na njenu inicijativu. Dogovorili smo se da ?e naš amandman u vezi budžetskog Fonda za nacionalne manjine biti prihva?en, što je dobro, ali nismo uspeli da se dogovorimo oko našeg amandmana u vezi položaja Vojvodine", rekao je Balint Pastor.Weiterlesen...