Tomislav Nikoli? tvrdi da je radikal Novica Pej?inovi? nožem izbo ?lana Srpske napredne stranke Ivana ?or?evi?a u selu Rusišni, pored Trstenika.

Predsednik Srpske napredne stranke Nikoli? pozvao je Vladu da istraži ceo slu?aj i zaustavi takve sukobe ubudu?e. Potpredsednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorovi? tvrdi da taj incident nema veze sa politikom i da su se Pej?inovi? i ?or?evi? posva?ali jer su bili pijani.Weiterlesen...