Ministar prosvete Srbije Žarko Obradovi?, izjavio je u Nišu da je u planu otvaranje novih fakulteta u okviru Niškog univerziteta.

"Senat fakulteta je ve? doneo odluku o formiranju tih fakulteta, ali je potrebna i saglasnost države. Plan je da se otvori Fakultet politi?kih nauka, Poljoprivredni i Bogoslovski fakultet", najavio je ministar. "Mi ?emo sve te ideje staviti na dnevni red i zajedni?ki proceniti kojim redosledom mogu biti realizovane", rekao je Obradovi?.Weiterlesen...