NIS najavio je da je registrovan kao otvoreno akcionarko društvo i da ?e tražiti da njegove deonice budu kotirane na praj marketu.

Time su ispunjeni uslovi za podnošenje zahteva Beogradskoj berzi za uklju?enje akcija NIS-a na berzansko tržište.Weiterlesen...