Organizovanjem humanitarne utakmice za koju su gra?ani umesto ulaznica donosili namirnice, Sportski savez Niša priklju?io se akciji B92 “Hrana za sve”.

Prikupljena hrana namenjena je Udruženju distrofi?ara iz Niša koje ima oko 120 ?lanova. Utakmica izme?u niških “Lafica”, ekipe koja okuplja poznate žene ovog grada, i Udruženja veterana 63. padobranske brigade, ogranizovana je sa ciljem da se prikupi što više hrane za ?lanove Udruženja distrofi?ara.Weiterlesen...