Naftna industrija Srbije bi u junu trebalo da bude spremna za izlazak na Beogradsku berzu, kažu u toj kompaniji.

Direktor Funkcije za pravna i korporativna pitanja NIS-a Roman Kvitko izjavio je da se u toj kompaniji ve? obavljaju sve pripreme koje su za to potrebne. Kvitko je sa ?lanom izvršnog odbora Vojvo?anske banke Vojislavom Lazarevi?em potpisao ugovor o saradnji, kojim je ta banka zvani?no postala korporativni agent NIS-a, što ?e omogu?iti brže pretvaranje kompanije iz zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo.Weiterlesen...