Vlada Srbije stopirala je program racionalizacije u lokalnoj samoupravi zbog nedostatka novca u budžetu, saznaju "Novosti".

Sprovo?enju programa se, kako piše ovaj list, usprotivio ministar ekonomije Mla?an Dinki?, zbog neprimereno visokih otpremnina koje su bile predvi?ene za zaposlene u lokalnoj samoupravi. Me?utim, prema saznanjima ovog lista, Dinki? i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi? usaglasili su se da visine otpremnina budu smanjene, ali da ostanu stimulativne.Weiterlesen...