Akciji Fonda B92 "Hrana za sve" pridružila se i "Lu?i? grupa" iz Sombora donacijom od 650 tona povr?a.

Akcija je pokrenuta kako bi se prikupili hrana i novac za rad narodnih kuhinja u Srbiji. Vrednost poslednje u nizu donacija je dvestotine hiljada evra.Weiterlesen...