Premijer Mirko Cvetkovi? izjavio je da ?e strateško reformski pravac u ekonomskoj politici biti spreman do septembra i da se razmatraju razli?ite opcije.

Cvetkovi? je rekao da izjavu ministarke finansija Diane Dragutinovi? o poreskim promenama treba tuma?iti u kontekstu izrade tog dokumenta, koji ?e biti primenjen neposredno i biti osnov za reforme u narednih pet do deset godina.Weiterlesen...