NUNS je postavio novu spomen-plo?u novinaru Slavku ?uruviji, na mestu gde je ubijen 11. aprila 1999. godine, umesto stare, ukradene 5.oktobra.

Predsednca NUNS-a Nadežda Ga?e rekla je da su oni koji su skinuli spomen-plo?u ?uruviji po drugi put pokušali da ga ubiju, a da im samo to nije bio cilj, ve? su hteli i da demokratskoj Srbiji bace u lice svoju prljavštinu, monstruoznost i bolesne umove.Weiterlesen...