Narodna banka ?e od MMF-a povu?i 180 miliona evra za ja?anje deviznih rezervi, što je polovina od raspoložive tre?e tranše "stend baj" aranžmana sa MMF-om.

Profesor Milojko Arsi?, tako?e jedan od ?lanova vladinog ekonomskog tima, smatra da devizne rezerve ne treba agresivnije nego do sada koristiti za odbranu dinara, jer je to pozajmljeni novac.Weiterlesen...