Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je da je izdalo još pet licenci za izdavanje udžbenika.

U saopštenju ministarstva se navodi da je re? o licenci tipa B koja je namenjena odre?enim oblastima i nivoima obrazovanja. Licencu tipa B dobile su ju?e izdava?ka ku?a P?elica iz ?a?ka, izdava?ka ku?a Atos iz Kragujevca, Didakta d.o.o. iz Novog Sada i Nova škola d.o.o i Udruženje muzi?kih umetnika i pedagoga Srbije iz Beograda.Weiterlesen...