Nove tehnologije iz oblasti biomedicinskog inženjerstva omogu?avaju brži i kvalitetniji oporavak najtežih bolesnika sa ošte?enjima mozga i ki?mene moždine.

Brojne inovacije i koncepti u oblasti programa elektri?ne funkcionalne stimulacije rezultat su istraživa?kog rada stru?njaka Elektrotehni?kog fakulteta u Beogradu.Weiterlesen...