Na Institutu za kardiovaskularne bolesti KCS, do 11. januara, u okviru obnavljanja odeljenja za intenzivnu negu, bi?e postavljeni novi aparati za monitoring.

Za to vreme, hitni pacijenti, bi?e zbrinjavani na Klinici za kardiohirurgiju VMA. Pacijenti kojima hitno bude potrrebna operacija srca do 11. januara bi?e operisani na Klinici za kardiohirurgiju VMA. Svi hitni slu?ajevi primaju se u VMA tokom 24 sata, a postoji nekoliko stanja koja zahtevaju hitnu operaciju srca.Weiterlesen...