Na krivicu Damira Mandi?a za ubistvo suvlasnika lista "Dan" Duška Jovanovi?a ukazuje i dopunski nalaz tragova sa puške, iz koje su ispaljeni hici.

Savezna kriminalisti?ka uprava u Visbadenu saopštila je da dopunski nalaz tragova koji su uzeti sa puške, iz koje su, prema optužnici, ispaljeni smrtonosni hici, ukazuju na Mandi?a, kao i nalazi tragova sa limenke "red-bula" koja je prona?ena u blizini automobila koji je koriš?en u ubistvu Jovanovi?a.Weiterlesen...