Stru?njaci "Britiš petroleuma" (BP) postavili su no?as novi poklopac iznad bušotine na dnu Meksi?kog zaliva.

Manevar je zapo?et u subotu, kada je robot podmornica, na dubini od oko 1,5 kilometar, skinula stari poklopac i polako po?ela da postavlja novi, koji treba bolje da naleže i potpuno spre?i isticanje nafte.Weiterlesen...