Prema podacima Instituta Torlak, zaklju?no sa 12. februarom potvr?ena su 699 slu?aja obolevanja od virusa A (H1N1), a ve? 6 dana je isti broj obolelih.

Na bolni?kom le?enju nalazi se 100 osoba sa oboljenjima sli?nim gripu, od kojih su ?etiri na respiratoru. Najve?a u?estalost obolevanja registruje se i dalje u uzrasnoj grupi do 4 godine. Prema podacima instituta i zavoda za javno zdravlje, do 15. februara na teritoriji Srbije vakcinisana je 153.367 osoba.Weiterlesen...