Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se virus novog meksi?kog gripa širi i da je izašao van granica Meksika i postao prenosiv sa ?oveka na ?oveka.

Agencija Ujedinjenih nacija za zdravlje podigla je uzbunu od pandemije tog novog gripa na 4. nivo od mogu?ih šest i upozorila da sve zemlje treba da se pripreme za najteže situacije. Pomo?nik generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije Keidži Fukuda pozvao je sve zemlje da se pažljivo pripreme.Weiterlesen...