Ministar policije Ivica Da?i? je za komandanta Žandarmerije postavio pukovnika policije Bratislava Diki?a, dosadašnjeg komandanta odreda Žandarmerije u Nišu.

Bratislav Diki? (1970), koji je magistrirao i doktorirao na fakultetu za menadžment u Novom Sadu iz oblasti krizni menadžment, u policiji je 20 godina, od ?ega je 10 godina proveo u Specijalnoj antiteroristi?koj jedinici.Weiterlesen...