Evropski fond za jugoisto?nu Evropu uloži?e ove godine 200 miliona evra u region za kredite mikro i malih preduze?a od ?ega ?e 50 miliona biti uloženo u Srbiju.

Predstavnica EFSE Silvija Višnivski rekla je na konferenciji za novinare da je Srbija druga zemlja u regionu po visini uloženih sredstava tog fonda, i prošle godine u Srbiju je uloženo 23 miliona evra, što zna?i da su ove godine sredstva duplirana.Weiterlesen...