Srpska akademija nauka i umetnosti izabrala je danas 26 redovnih ?lanova, 20 dopisnih i 13 inostranih ?lanova.

Redovni ?lanovi Akademije su izme?u ostalih, Dušan Kova?evi?, Svetlana Velmar Jankovi?, Vojislav Stanov?i? i Dušan Otaševi?. Za inostrane ?lanove SANU izabrani su i Tomas Flajner i Vaclav Klaus.Weiterlesen...