Emir Elfi?, pomo?nik gradona?elnika Novog Pazara podneo je ostavku na tu funkciju kao protest protiv oduzimanja zadužbinskog zemljišta od strane gradske uprave.

“Moja moralna, duhovna i opšteljudska uverenja ne dozvoljavaju mi da budem deo sistema koji se neprijateljski i bezkrupulozno odnosi prema svom narodu”, navodi Elfi?.Weiterlesen...