Eurobanka EFG otvorila je novu poslovnu zgradu u Ulici Vuka Karadžica. Tim povodom otvorena je i izložba novca iz kraljevskog doba Srbije.

Novi poslovni centar Eurobanke EFG prostire se na 6.700 kvadratnih metara i tu su smešteni svi klju?ni sektori banke, poslovi sa stanovništvom, privredom, malim biznisom. Zgrada je prilago?ena potrebama osoba sa invaliditetom i najvišim ekološkim standardima.Weiterlesen...