Skupština Srbije usvojila je danas set zakona iz oblasti pravosu?a, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Zakon o udžbenicima.

Zakonom o saradnji s Me?unarodnim krivi?nim sudom ure?uje se postupak saradnje Srbije i tog suda. Zakon propisuje da osobi koja je pravosnažno osu?ena, bilo pred me?unarodnim ili doma?im sudom, ne može biti ponovo su?eno za isto krivi?no delo, a isklju?ena je i mogu?nost da se okrivljenom za isto krivi?no delo istovremeno sudi pred doma?im i me?unarodnim sudom.Weiterlesen...