Vlada Srbije pomerila je redovnu sednicu za petak radi dogovora sa sindikatima, koji su spremni da zapo?nu proteste, piše “Danas”.

Vlada Srbije pomerila je redovnu sednicu sa ?etvrtka na petak, a jedan od glavnih razloga jeste namera da se ?lanovi vlade još jednom sastanu sa predstavnicima najve?ih sindikata kako bi razmotrili zakonska rešenja o racionalizaciji broja zaposlenih u državnoj i lokalnoj administraciji.Weiterlesen...