Uprkos intervenciji Narodne banke Srbije od 20 miliona evra, zvani?ni srednji kurs srpske valute iznosi 106,2256 dinara za evro.

NBS je ju?e prodala 20 miliona evra na deviznom tržištu da bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Od po?etka godine, centralna banka je prodala ukupno 1,647 milijardi evra, ra?unaju?i i ju?erašnju intervenciju.Weiterlesen...