?aci iz porodica s troje i više dece ima?e pravo na besplatne karte u novosadskom gradskom i prigradskom saobra?aju, saopštio je kabinet gradona?elnika.

Prema preporuci gradona?elnika Igora Pavli?i?a Javnom gradskom saobra?ajnom preduze?u (JGSP), pravo na tu povlasticu koristi?e deca koja poha?aju osnovne i srednje škole, a imaju prebivalište na teritoriji grada, odnosno boravište ako je re? o raseljenima sa Kosova.Weiterlesen...