Javno preduze?e PTT Srbija najavilo je da ?e po?eti uvo?enje novog sistema zaštite od plja?ki pošta.

Kako se navodi u saopštenju, radi se o komorskom sistemu sa duplim vratima sa vremenskom bravom na kasama, koji ?e onemogu?iti istovremeno otvaranje kase i vrata blagajne, ali i otvaranje kase pre isteka odre?enog vremena. Sistem podrazumeva i elektromagnetnu bravu na ulaznim vratima pošte koja se kontroliše daljinskim putem.Weiterlesen...