Nakon što je SZO proglasila pandemiju novog gripa, novi slu?ajevi zaraze tim virusom pojavili su se u austriji i Gr?koj.

U Austriji je potvr?en sedmi slu?aj gripa H1N1, a ministar zdravlja Alojz Šteger isti?e da je zemlja dobro pripremljena za borbu protiv te bolesti. Re? je o jednoj ženi koja se vratila sa putovanja u SAD.Weiterlesen...