Novi zakon o advokaturi trebalo bi da u?e u skupštinu tokom maja ili juna, najavljeno je na skupu povodom 148. godišnjice postojanja Advokatske komore Srbije.

"Suština je da su advokatura kao profesija i advokatska udruženja nezavisni od države", rekao je sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Srbije Jovica Kosi?. On je naveo da prilikom donošenja tog zakona treba voditi ra?una o želji advokatske profesije da Komora bude ta koja ?e odlu?ivati ko može da bude advokat i pod kojim uslovima.Weiterlesen...