Vlada Srbije uputila je u skupštinsku proceduru predlog zakona o zapošljavanju i osiguranju za slu?aj nezaposlenosti.

Tim zakonom treba da bude unapre?eno stanje na tržištu rada u cilju ostvarivanja najve?eg mogu?eg stepena zaposlenosti. Stopa nezaposlenosti u 2007. godini zvani?no je bila 18,8 odsto, a stopa zaposlenosti 51,5 odsto. To je, kako piše u predlogu zakona, zna?ajno nepovoljnije nego u bilo kojoj od 27 država ?lanica Evropske unije.Weiterlesen...