Slavica ?uki?-Dejanovi? izjavila je da bi novim zakonom o Narodnoj skupštini trebalo unaprediti rad parlamenta i oja?ati njegovu nadzornu funkciju.

Predsednica Skupštine Srbije rekla da ?e to što je novim zakonom predvi?eno da Skupština ima sopstveni budžet omogu?iti da parlament bolje obavlja svoju nadzornu funkciju. "Mislimo da ?e sredstva usmerena za tu funkciju omogu?iti primenu, a ne samo donošenje zakona"., dodala je ona.Weiterlesen...