Novi Zakon o tajnosti podataka omogu?i?e od janura 2010. otvaranje dosijea koji su decenijama brižno ?uvani i sakrivani od o?iju šire javnosti, piše "Politika".

Rokovi u kojima poverljivi dosijei prestaju da budu tajne odre?eni su prema stepenu tajnosti i kre?u se od dve godine do 30 godina za "državnu tajnu" kao najviši stepen tajnosti. To zna?i da sve državne tajne sa datumima do 1. januara 1980. mogu biti otvorene, osim onih dokumenata za koje država proceni da treba da ostanu ve?ito zape?a?eni.Weiterlesen...