Troje novinara Politike podneli su Republi?kom odboru za rešavanje o sukobu interesa prijavu protiv Mirka Cvetkovi?a zbog sumnje da je u sukobu interesa.

Novinari Marijana Milosavljevi?, Dragana Matovi? i Vladimir Radomirovi? saopštili su da je Autorska agencija, preduze?e u kojem Cvetkovi? ima akcije, potpisala ugovor o saradnji sa preduze?em Politika novine i magazini.Weiterlesen...