Novinari TV produkcije Glas juga i KIM radija, Tijana Arsi? i Dragan Ili?, pušteni su posle višesatnog zadržavanja, iz policijske stanice u Uroševcu.

Kako je izjavila Arsi?eva, oni su se vra?ali sa doga?aja u Štrpcu i na putu primetili da policija pretresa na?elnika kosovskog okruga Gorana Arsi?a, bivšeg predsednika opštine Kosovo Polje Dejana Nedeljkovi?a, i novinarku Draganu Ze?evi?. Ona kaže da su zaustavili vozilo i gledali tok pretresa.Weiterlesen...