Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu kojom je novinarka B92 Brankica Stankovi? oslobo?ena optužbi za klevetu, po tužbi Ivana Božovi?a.

U “Insajderu” koji je emitovan u decembru 2006. godine, a ?ija tema su bili tužioci u Srbiji, objavljeno je izme?u ostalog da se ime Ivana Božovi?a, sina tadašnjeg okružnog tužioca Milovana Božovi?a, nalazi u Beloj knjizi o organizovanom kriminalu MUP-a Srbije.Weiterlesen...