Ve?eras ?e u Beogradu biti prikazan film "Novo je da sam bila zlostavljana", zasnovan na svedo?enjima osam žena koje su preživele seksulano zlostavljanje.

Cilj filma je da se podigne svest gra?ana da seksualno nasilje postoji, i da se ne dešava nekom drugom, kao i da podstakne još ve?e prijavljivanje ovakvih slu?ajeva državnim i nevladinim ustanovama. Film ?e u Beogradu imati tri projekcije u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a prva je ve?eras u 18:30. Nakon toga film ?e biti prkazan po gradovima u Srbiji.Weiterlesen...