Nova skupštinska ve?ina u Ba?koj Palanci izabrala je Dragana Bozala (SRS) za predsednika Opštine umesto dosadašnjeg Koste Staki?a (DS).

Skupštinom ?e predsedavati Miroslav Rodi? (DSS) umesto Zdravke Milenkovi? (DS). Izabrano je i sedam ?lanova Opštinskog ve?a. Novu skupštinsku ve?inu ?ini 18 odbornika SRS-a, 13 iz DS-a, po ?etiri iz DSS-a i SPS-a i tri odbornika iz G17 plus.Weiterlesen...