SRS, NS i DSS formirali novu skupštinsku ve?inu i opštinsko ve?e u Kuršumliji, ?lanice bivše vladaju?e koalicije tvrde da su te odluke nelegalne.

Oni su optužili radikale da su uz pomo? "igre" sa odborni?kim mandatima formirali ve?inu u lokalnoj skupštini sa ozbirom da su dva odbornika SRS zauzela jedno odborni?ko mesto.Weiterlesen...