U Vojnomedicinskoj akademiji ju?e je zvani?no pušten u rad najsavremeniji aparat za nuklearnu magnetnu rezonancu, prvi ovakvog tipa u Srbiji.

Ministar odbrane Dragan Šutanovac najavio je da ?e ove godine biti upisani i prvi studenti na medicinski fakultetu VMA i da ?e oni biti školovani o trošku Ministarstva odbrane. Vojnomedicinska akademija, tre?a je po veli?ini vojna bolnica u svetu.Weiterlesen...