Na Novosadskom sajmu su u toku sajmovi motora i terenskih vozila. Prvi put je organizovana i izložba nautike, a za danas su najavljeni i nastupi moto-akrobata.

Ovogodišnji sajmovi motora, terenskih automobila i izložba nautike okupili su pedesetak izlaga?a, što je više nego prošle godine. Najve?a gužva je, do sada, bila u delu sa motorima gde su neki došli samo u razgledanje, dok se drugi informišu o cenama i pripremaju za kupovinu.Weiterlesen...