Se?a državnog aparata dobila je u ubrzanju, i do sredine marta broj plata koje ?e se mese?no deliti u republi?koj administraciji bi?e ispod 28.400.

Kada se, kona?no, u skladu sa Zakonom o ograni?enju broja zaposlenih, bude ”podvukla crta”, bi?e oko sedam odsto manje radnih mesta, a samo u ministarstvima ?e bez posla ostati oko 1.500 ljudi. Sa ”viškovima” u svojim redovima do sada su se pozdravili u osam ministarstava, koliko je resora dobilo ”zeleno svetlo” za nove sistematizacije radnih mesta.Weiterlesen...