Ve? od 2010-te godine svi prihodi države bi?e evidentirani u budžetu.Tako ?e se kao državni prihod voditi donacije ali i razvojna pomo? koju Srbija dobija od EU

"Stupanjem na snagu novog zakona o budžetskom sistemu otvori?e se mogu?nost da javnost bude upoznata sa svim prilivima koje država ostvaruje" - kažu u Vladi. Prema ra?unici ministarke finansija Diane Dragutinovi?, državne institucije godišnje raspolažu sa 130 milijardi dinara koje se nigde ne beleže, pa samim tim ne podležu ni kontroli državnog revizora.Weiterlesen...